Agenda


Er zijn op dit moment geen activiteiten.
Website gemaakt door: Primebytes
Doedelzakband The Hague Highland Pipe Band - Woonzorgcentrum Bosch en Duin 2012

Woonzorgcentrum Bosch en Duin 2012

Bij wijze van uitzondering brengt ons derde optreden in het kader van het project Koren Zingen voor Ouderen van fonds 1818 ons wederom in Bosch en Duin. Wij hebben aan hun speciaal verzoek voldaan omdat Bosch en Duin aan de vooravond staat van een grootscheepse renovatie die geruime tijd in beslag gaat nemen en optredens dan niet mogelijk zijn. Het was een gezellig optreden op 26 juni, voor enthousiaste bewoners.

Bosch en Duin 2012

Bosch en Duin 2012

Bosch en Duin 2012